Privatundervisning
 
Vi bestræber os i klubben på at udbyde privatundervisning der kan dække alles behov. Der er dagligt mulighed for undervisning i dressur, og springundervisning hver tirsdag.
 
 
 
Karina Iversen, freelance dressur underviser
Mobil nr.:
40 11 81 43  
 
 
 

Retningslinjer for privatundervisning hos fastansatte på ÅSRK

• Privatundervisning forudbetales via klubmodul månedsvis og trækkes automatisk den første i hver måned.

• Tilmelding sker på hjemmesiden efter aftale med den enkelte underviser – Underviserne står for deres egne hold.

• Tilmelding til privatundervisning er bindende i gældende periode. Som udgangspunkt refunderes indbetalte beløb ikke.

• Privatundervisning skal opsiges skriftligt til kasserer og den pågældende underviser den sidste dag i måneden med en måneds varsel.

Generelt:
• Der tilbydes faste undervisningstider hos den enkelte underviser. Har man allerede en fast tid bibeholdes denne hvis ønskes.

• Såfremt en undervisningstime aflyses af underviser erstattes denne på andet tidspunkt.

• Såfremt undervisning aflyses af klubben (stævner e.l.) eller ferier så faktureres timen ikke.

• Såfremt en undervisningstime aflyses af rytter følges nedenstående i rækkefølge:

o Der vælges en fra venteliste eller times sælges til anden rytter. Mellemværende betaling aftales indbyrdes mellem afløser og rytter.

o Undervisningstimen kan erstattes på andet tidpunkt af underviser eller en af ÅSRK´s anden privatundervisere. Aflysningsfrist for at få anden undervisning er en uge før undervisning. Ifald en hest viser sig at være halt på dagen, og underviser i samråd med rytter vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre undervisningen på hesten, erstattes denne time også.

o Erstatningstime skal afvikles inden for betalingsmånedens udgang. Herefter vil betalingen være tabt.

• Det er muligt at købe eventtimer hos privatundervisere, såfremt der foreligger ”ikke købte timer” i en uge. Det er enkelte undervisningstimer, der bliver åbnet for booking efter ”Først til mølle princippet”.

• Såfremt hest/rytter er langtidssyge kontaktes bestyrelsen og en ordning findes.

• ÅRSK forbeholder sig ret til at indsætte en af øvrige privatundervisere som vikar.


Retningslinjer for tilmelding ved undervisning ved eksterne undervisere

1: Tilmelding efter først til mølle princippet.

2: Kommer man ikke på undervisningen, vil der blive oprettet venteliste til evt. aflyste pladser, evt. ledige undervisningstider fyldes op fra denne venteliste.

3: Får man ikke senest dagen før undervisningen tildelt en plads, er man sikret en plads ved førstkommende undervisning.

4: Vælger man at takke nej til en tilbudt undervisningstid, er man ikke automatisk sikret en undervisningstid ved næstkommende undervisningsgang, ligesom hvis en rytter vælger at trække sig fra en tildelt undervisning heller ikke har højere prioritet ved næstkommende undervisningsgang

5: Senest rettidige afbud er fredag kl. 18.00 før en undervisningsweekend og 2 dage før ved undervisning i ferie og helligdage.

6: Ved afbud efter rettidige afbud betales der stadigvæk for undervisningen ligesom det er rytterens eget ansvar evt. at få solgt sin tid.

7: Senest dagen efter sidste undervisning, vil der blive offentliggjort en liste hvem der har fortrinsret jvf. punkt 3.