ÅSRK logo.jpg

Dagsorden til ordinær generalforsamling

i Åstrup Sportsrideklub

tirsdag d. 19.3.2019. kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i caféen

Dagorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af foreningens regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af næste års budget

6. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer, indsendt af bestyrelsen

b. Forslag til en Samværspolitik, indsendt af bestyrelsen

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges 4 medlemmer

På valg er : Anne-Mette Fruensgaard og Mette Haack, der begge genopstiller

Anne Dammand Iversen og Gitte Krabbe Kurup indtrådt i bestyrelsen siden sidste generalforsamling, og deres pladser skal derfor også genbesættes. Anne Dammand Iversen opstiller til bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg af 1. og 2. suppleanter

10. Uddeling af pokalerer

11. Evt.

Mød talstærkt frem, så vi kan få et godt møde

Alle er velkomne