Ryttermærkeundervisning - sådan får du kørekort til hest på ÅSRK

At omgås heste er utrolig dejligt, men heste er store og stærke dyr, som nemt kan komme til at gøre skade på børn og voksne. Derfor finder vi det på ÅSRK af stor vigtighed, at vi uddanner vores ryttere til at omgås heste med faglig dygtighed og respekt.

Vi tilbyder ryttermærkeundervisning i 1. til og med 5. grad

Alle ryttermærkeprøver består af en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiske del foregår i vores rytterstue og er en ca. 20 min. skriftlig prøve. Det er ikke et krav, at rytteren kan læse og skrive, da der altid vil være mulighed for at få en hjælper til at læse opgaven op og skrive svaret ned. Bagefter afvikles den praktiske prøve i stalden og i ridehallen. Både den teoretiske og praktiske prøve skal bestås samme dag – ellers skal de begge tages om næste gang der er prøve.

Ridemærkeprøvernes teoretiske indhold
1. grad: Omgang med heste, signalement, hestens daglige pleje, samt udstyr til  hest og rytter.
2. grad: Op – og afsadling, sadel og hovedtøjets tilpasning og  vedligeholdelse, hestens adfærd samt rideteori.
3. grad: Rideteori – dressur, stalden hestens fodring, hestens anatomi og sygdomme.
4. grad: Rideteori – dressur og spring, regler for ridning i naturen.
5. grad: Rideteori – dressur og terræn, køb af hest – herunder handelsfejl,  1.hjælp.

Ridemærkeprøvernes praktiske indhold
1. grad: Fremvisning af hesten, foregår i ridehallen.
2. grad: Op- og afsadling på staldgangen, samt ride et kort dressurprogram i ridehallen.
3. grad: Ride et dresurprogram uden bøjler i ridehallen.
4. grad: Ride et dressurprogram samt springe en bane bestående af 4 forhindringer (1 gang med bøjler 1 gang uden bøjler) foregår i ridehallen.
5. grad: Ride et dressurprogram med sporer I ridehallen samt gennemride en terrænbane på 3- 4 km indeholdende forskellige typer forhindringer.

Undervisningens forløb
Undervisningens varighed er 1½ time en gang pr. uge – den ene uge har holdet teori og den næste uge har de ridning. Eleverne skal deles om hestene, så de kommer til at ride ca. ½ time hver. Der kan være op til 14 elever på et hold. Holdet har den samme underviser til både ridning og teori.1. og 2. Grad betragter vi som den grundlæggende indlæring, der er nødvendig for at kunne omgås heste på forsvarlig vis, hvorfor det er et krav hos os, at rytteren har bestået mindst 2. Grad for at kunne fortsætte på timehold for let øvede eller øvede. Desuden må man deltage I elevstævner, når 2.grad er bestået eller rytteren er I gang med dette kursus.

Tidsperioder
På ÅSRK har vi i 1., 2. og 3.grad løbende kurser, som varer ½ år. Fra 1. oktober til 31. marts og fra 1. april til 30. september. 4. og 5 grad oprettes, når der er ryttere til det. Det er ikke alle elever, som går til prøve efter et ½ år, der er mange der har behov for flere ½ år.