Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Åstrup Sportsrideklub

onsdag d. 16.6.2020. kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i caféen


Dagorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af foreningens regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af næste års budget

6. Behandling af indkomne forslag

Forslag stillet af Pia vedr spring

Forslag stillet af Rasmus Møller Jensen

Forslag stillet af Karoline til vedtægtsændringer

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Der skal vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.

Mads Hauge og Mette Fjordside er udtrådt af bestyrelsen

Anne Dammand Iversen og Anne-Mette Fruensgaard ønsker at udtræde af bestyrelsen

8. Valg af revisor og revisor suppleant

9. Valg af 1. og 2. suppleanter

10. Uddeling af pokaler

11. Evt. 

Mød talstærkt frem, så vi kan få et godt møde

Alle er velkomne

 
Materiale til generalforsamlingen:
Årsregnskab 2019 kan ses her
Forslag til budget 2020 kan ses her
Forslag fra Pia kan ses her
Forslag fra Rasmus kan ses her
Forslag fra Karoline kan ses her