Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Åstrup Sportsrideklub
 
onsdag d. 21.3. kl. 19.00 i caféen 
  

Dagorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af foreningens regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Godkendelse af næste års budget

6. Behandling af indkomne forslag

a. Forslag til vedtægtsændringer, indsendt af arbejdsgruppen nedsat på

generalforsamlingen 2017 (se forslaget nedenfor)

b. Fra Sportsudvalget:

Flere medlemmer til Sportsudvalget

Oprettelse af et Sponsorudvalg

Orientering fra Sportsudvalget

Gennemgang af stævnekalender for stævneåret 2018/19

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges 4 medlemmer

På valg er : Louise Ejby Hygum, der genopstiller

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg af 1. og 2. suppleanter

10. Uddeling af pokaler

11. Evt.

 

Mød talstærkt frem, så vi kan få et godt møde

Alle er velkomne
 
Regnskab år 2017 
Klik  HER for at se klubbens Årsregnskab 2017
 
Budget 2018

Klik HER for at se klubbens Budget for 2018

Indkomne forslag
Klik HER for at se forslag til nye vedtægter