Sneen er faldet i Åstrup.

23-10-2022

Så er toplaget i den store ridehal blevet væsenligt forbedret. Tak til alle som støttede op om projektet. Indsamlingen er afsluttet.😀