Velkommen til rideskolen. Vi tilbyder:

Hold for begyndere: Man har ingen erfaring eller meget lidt erfaring. Her vil det ofte kræve, at man har en forældre med til at hjælpe en - afhængig af alder. Pris 1100kr pr kvartal + medlemskab af klubben

Hold for letøvet: Har noget erfaring. Her kan man selv sadle op, og man kan styre hesten selv i skridt og trav. Man har mod på at ride galop. Pris 1100kr pr kvartal + medlemskab af klubben

Hold for øvet: Man kan sadle op selv, og man kan ride hesten selv i skridt, trav og galop. Pris 1100kr pr kvartal + medlemskab af klubben

To&to undervisning: Dette er et tilbud til den øvede rytter, der gerne vil lidt mere, men ikke har egen hest. Man skal kunne håndtere hesten selvstændigt i stalden, selv sadle op og ride hesten selvstændigt rundt i både skridt, trav og galop. Man skridter selv for og af. Man får undervisning sammen med en anden i 30 min. Pris 1950 kr pr kvartal + medlemskab af klubben

Barselsridning: Et hyggehold for dig, der går hjemme på barsel eller bare har formiddagen fri. Der er ikke krævet et bestemt niveau. Efter ridetimen er der kaffe/te og boller. 1300kr pr kvartal + medlemskab af klubben (det er inkl kaffe og brød)

Prøvetime: Det er muligt at få en prøve time, for at se om det er noget for dig. For børn koster det 100 kr. for en prøve time på et hold, og 130 kr. for voksne. 

Ryttermærkeundervisning - kørekort til hest:

Vi tilbyder ryttermærkeundervisning i 1. til og med 4.

Intromærkerne er et introforløb til ryttermærkerne til brug i den daglige rideskoleundervisning. Intromærkerne består indholdsmæssigt af elementer fra ryttermærke 1, således at det første ryttermærker ikke bliver så stor en mundfuld for de yngre ryttere. Det er den daglige underviser, der underviser og bedømmer. Til intromærkerne hører et intropas, hvor underviseren kvitterer efterhånden som eleven magter de forskellige opgaver og øvelser. 

Basismærkerne er rygraden i ryttermærkerne, idet de udgør den fundamentale sikkerhedsmæssige uddannelse. Mærkerne skal tages fortløbende, alle prøver indeholder også stof fra de foregående mærker. De bedømmes af en ryttermærkedommer. Beståelse af Ryttermærke 3 betragtes som gennemført basisuddannelse i ryttermærkerne. 

Specialmærkerne er ligestillede mærker, der retter sig henholdsvis til stævnerytteren og hesteejeren. Specialmærkerne kan kun erhverves, hvis basismærkerne er bestået. I konkurrencemærket kan rideprøven aflægges hos en autoriseret disciplindommer til et klubstævne. Den teoretiske og praktiske prøve aflægges dernæst på normalvis hos ryttermærkedommerne.

Indhold af de forskellige mærker
Intromærke 1: At give rytteren viden om egetnsikkerhedsudstyr samt give rytteren færdigheder i, at håndtere hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
Intromærke 2: At give rytteren færdigheder i selv at gøre hesten klar til ridning og kunne styre hesten i skridt.
Ryttermærke 1: At give rytteren en sådan viden og færdighed, at rytteren omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden, har en basal forståelse for stalden som hestens hjem, kan gøre hesten klar til opsamling, kan følge hestens bevægelser i skridt og trav, har en basal forståelse for, hvordan hesten gives kommandoer, og hvordan de anvendes under ridning og håndtering af hesten. 
Ryttermærke 2: At give rytteren viden om, hvordan rytteren optræder etisk forsvarligt i omgangen med heste samt hvordan rytteren reagerer hensigtsmæssigt i nødsituationer. Rytteren skal opnå færdigheder i at klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt, kunne styre hesten i skridt og trav og kunne navngive hestens ydre betegnelser. Rytteren skal kunne beskrive hesten ud fra farve og aftegn og have forståelse for hestens naturlige adfærd. 
Ryttermærke 3: At give rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Uddannelsen skal give en forståelse for hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere. 
Ryttermærke 4: At give rytteren viden om, hvordan træningen til og selve stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme. 
Ryttermærke 5: At give rytteren viden om hestens læring, indretning af stalde og folde samt hestens fordøjelsessystem. Efter uddannelse skal rytteren have færdigheder til at anvende hestens læringsprocesser, forebygge og eventuelt behandle hestens sygdomme samt kunne sammensætte en individuel kostplan.   
Ryttermærkehold koster 700kr pr kvartal + medlemskab af klubben