Kære opstalder


Velkommen til dig og din hest på Bøgely Ridecenter
 

Bøgely Ridecenter er en hestepension for ryttere af enhver slags. Vores ønske er at drive et sted, hvor alle ryttere, uanset ambition og niveau, kan trives i en rar atmosfære.
Åstrup Sportsrideklub bor på stedet og står for alle de undervisningsmæssige og sportslige aktiviteter. Som opstalder skal du være medlem af Åstrup Sportsrideklub.


Godt at vide som ny opstalder
Ved indflytning

• Alle må medbringe skab til eget udstyr (max str. 60x60). Personalet vil anvise en skabsplads, plads til saddel og hovedtøj, dækkenholder, samt en palle til fx hø og fodermidler.
• Alle heste skal være vaccinerede og fritaget fra konsum • Vi anbefaler at hestens pas opbevares i stalden i tilfælde kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen. Personalet anviser hvor passet kan opbevares.


Foder

• Der fodres 3 gange dagligt. Morgenfordring er kl. 7, frokost kl. 12 og aften ca. kl. 18.

• Ønsker man at bruge eget foder, laves der foderposer (uden knude på) som placeres i foderrummet efter anvisning fra staldpersonalet • Wrap kan tilkøbes og udfodres tre gange dagligt. • Ønsker man at der fodres med eget hø skal det placeres foran boksen
• Alle opstaldere har en palle i hørummet, hvorpå der fx kan opbevares eget hø. Hver gang du har tømt din palle, og før du modtager nyt hø, vil vi bede dig om at feje under pallen, så vi holder så rent som muligt i hørummet. Hvis du har andre fodermidler skal de opbevares i tætsluttende tønder, eller kasser.


Foldordning

• På vinterfoldene kan hestene blive trukket ud og ind alle hverdage mod betaling. På sommerfoldene bliver de kun trukket ud. Weekender og helligdage er der ingen foldordning, her laves typisk aftaler med egen foldgruppe.
 

Udmugning
• Der må muges ud alle dage, på nær søndage og enkelte stævnedage. Hvis hesten står på træpiller eller spåner må der også muges ud om søndagen. Når der muges ud, skal et net spændes over trillebøren.


Ansvar
• Al færdsel på Bøgelys Ridecenters område sker på eget ansvar.
Børn, der færdes alene på Bøgely Ridecenters område er forældrenes ansvar.


Hvis du er den sidste der går…

• Ridecentret lukker kl. 22.00. Er du den sidste der går, skal der lukkes og slukkes. Dvs.: Du skal sørge for at alt lys er slukket (stalden, hallerne, cafe og toilet), aflåse begge sadelrum og sætter kæde på ved begge indgange. Er det vinter og koldt skal portene lukkes.
 

Kontakt:
Staldtelefonen: 60 49 32 97 - kl. 7 til 15 mandag til fredag. Kontakt venligst ikke personalet privat
Niels: 87 55 18 86 – Mail: boegely@krause-jensen.dk
ASRK – Bestyrelse - Mail: bestyrelsenaasrk@gmail.com